arteterapeutyczna.pl.tl
strona muzyka, pedagoga i arteterapeuty

Oferta

I. Zajęcia umuzykalniające dla dzieci



1. Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne obejmują naukę:

 • gry na pianinie (dojazd do ucznia, nauka w domu nauczyciela)
 • gry na skrzypcach




2.Rytmika - ćwiczenia muzyczno - ruchowe

Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.


wiek: dzieci 3 - 6lat
ilość osób: grupa min.10 - max.20
czas: 30 minut
 
 
program: własny: "Razem tańczymy, śpiewamy i gramy"
prowadzenie: przy pomocy pianina, akordeonu i instrumentarium Orff'a

Opis zajęć:
Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że Wasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina, instrumentu klawiszowego.




Uwaga! Możliwość przyjazdu z własnym zapleczem muzycznym.

 

3. Projekt muzyczny

Projekt muzyczny jest autorską inicjatywą mającą na celu nie tylko edukację, ale wyjaśnienie najczęściej popełnianych błędów związanych z nazewnictwem i rozpoznawaniem podstawowego instrumentarium. Plan projektu przewiduje odbiorców w starszym wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

wiek: dzieci 4 - 7lat
ilość osób: grupa min.10 - max.20; max. 4 grupy
czas: prace w ramach grup prowadzone przez wychowawców - czas do 60minut; podsumowanie dnia 60minut.
 



OPIS:

Realizacja projektu trwa 5 dni. Każdy dzień projektu jest zaplanowany wg poniższego schematu:

W swoich grupach:

 1. Zapoznanie z instrumentem (praca z ilustracjami) – na podstawie materiałów wręczonych nauczycielom;
 2. Wysłuchanie nagrania z płyty CD;
 3. Praca plastyczna – każdorazowe wykonanie pojedynczej karty przez każde dziecko w celu tworzenia swojej Małej encyklopedii muzycznej;
11 00 na dużej sali - wszystkie grupy razem:
Projekcja krótkiego filmiku albo prezentacja lub mini koncert (w zależności od dnia).


OGÓLNE CELE PROJEKTU:

 •  Zapoznanie z przedstawicielami grup instrumentów strunowych, dętych.
 • Przybliżanie dzieciom wiedzy ogólno muzycznej poprzez rozmowy, dyskusje, opowiadania.
 • Słuchanie z dziećmi utworów z muzyki klasycznej.
 • Uczestniczenie w krótkich formach koncertu z muzyką „na żywo”.
 • Oglądanie krótkich filmów edukacyjnych prezentujących wybrane instrumenty.
 • Wykonywanie pamiątkowej Małej encyklopedii muzycznej przez wszystkie dzieci , utrwalającej zdobytą wiedzę.
 •  Uwrażliwienie na najczęściej popełniane błędy w potocznym i ogólnodostępnym nazewnictwie instrumentów.















 


















W pakiecie oferuję:
- nadzór nad projektem przez muzyka z wyższym wykształceniem,
- materiały niezbędne do przeprowadzenia projektu dla każdego nauczyciela (płyty CD z nagraniami, materiały do ksero dla dzieci, plan projektu)
- 5 wykładów/koncertów podsumowywujących każdy dzień koncertu (w programie prezentacja fletu poprzecznego, skrzypiec, pianina i akordeonu)




Niespodzianka dla dzieci!
Możliwość próby gry na niektórych instrumentach.


II. Szkolenia dla nauczycieli




w przygotowaniu...